jQuery商品图片横向轮播特效代码下载


jQuery商品图片横向轮播特效代码下载
jQuery商品图片横向轮播特效代码下载以及商品图片、横向轮播等js/jquery网页特效代码下载。

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/sliderx.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/sliderx.js"></script>

3. HTML代码

<div class="control-box">
	<ul>
		<li class="prev">
			<img src="./images/left_02.png" alt="prev">
		</li>
		<li class="next">
			<img src="./images/right_02.png" alt="next">
		</li>
	</ul>
	<div class="bigbox">
		<div id="switcher">
			<div class="content_1">
				<div class="box" style="background-image: url(./images/hots_01.jpg);">
					<div class="shadow">
						<a href="#" >矢志不渝,躬身力行,服务普惠金融事业无止境</a>
					</div>
				</div>
				<div class="box" style="background-image: url(./images/hots_02.jpg);">
					<div class="shadow">
						<a href="#">建设银行:以金融赋能助力乡村振兴</a>
					</div>
				</div>
				<div class="box" style="background-image: url(./images/hots_03.jpg);">
					<div class="shadow">
						<a href="#">中国建设银行与腾讯跨界合作推出龙卡QQ音乐信用卡</a>
					</div>
				</div>
				<div class="box" style="background-image: url(./images/hots_04.jpg);">
					<div class="shadow">
						<a href="#">建设银行举办CCB2020宣传推介活动 高管集中推介...</a>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="content_2"></div>
		</div>
	</div>
</div>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>

相关推荐

发表评论

相关文章